کتاب اصول مدیریت از زبان بزرگان

اثر مورگن ویتزل از انتشارات چالش - مترجم: سهراب خلیلی شورینی-ادبیات کانادا
خرید کتاب اصول مدیریت از زبان بزرگان
جستجوی کتاب اصول مدیریت از زبان بزرگان در گودریدز

معرفی کتاب اصول مدیریت از زبان بزرگان از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب اصول مدیریت از زبان بزرگان


 کتاب معمای آسیاب قدیمی
 کتاب نیمه ی تاریک مامان
 کتاب پرسش های بزرگ
 کتاب اختراعات آمریکایی
 کتاب یادداشت های سرگردان روی آب
 کتاب رئیس زندگی خودت باش!