کتاب بازی ها

اثر اریک برن از انتشارات ذهن آویز - مترجم: اسماعیل فصیح-ادبیات کانادا

We think were relating to other people. Actually were all playing games. Forty years ago, Games People Play revolutionized our understanding of what really goes on during basic social interactions. More than five million copies later, Dr. Eric Bernes classic is as astonishing & revealing as it was on the day it was first published.
We play games all the time: sexual games, marital games, power games with our bosses, & competitive games with friends. Detailing status contests like "Martini"; (I know a better way), to lethal couples combat like "If It Werent For You"; & "Uproar,"; to flirtation favorites like "The Stocking Game"; & "Lets You & Him Fight,"; Berne exposes the secret ploys & unconscious maneuvers that rule our intimate lives. Explosive when it first appeared, Games People Play is now widely recognized as the most original & influential popular psychology book of our time. Its as powerful & eye-opening as ever.


خرید کتاب بازی ها
جستجوی کتاب بازی ها در گودریدز

معرفی کتاب بازی ها از نگاه کاربران
کتاب هایی که به الگوهای رفتاری آدم ها به خصوص در ارتباطات متقابل اجتماعی می پردازن همیشه جذابن. کتاب بازی ها هم از همین سنخ بود. من فکر نمی کردم که مدل ساده ی @کودک, والد, بالغ@ بتونه این قدر پیچیده بشه در روابط متقابل انسانی. نکته ی جذاب کتاب همین بود. یک مدل ساده ی پایه ای و بی شمار الگوی پیچیده بر اساس آن. بعضی از بازی های شرح داده شده توی این کتاب به شدت در رفتارهای روزمره قابل مشاهده است و کاربردی.
من این بازی ها رو تونستم بفهم و تو زندگی روزمره کشف شون کنم:
بازی های بدهکار, یک اردنگی به من بزن, حالا گیرت آوردم پدرسگ (با خوندن این بازی فهمیدم که خودم هم بعضی وقت ها به خصوص تو رانندگی این بازی رو انجام می دادم. اما با خوندن این فصل تونستم از شرش راحت شم!), بازی ببین مجبورم کردی چه کار کنم, بازی قهر, بازی دادگاه, زن سردمزاج, مظلوم, اگر به خاطر تو نبود..., ببین من چه قدر سعی کرده ام, چرا فلان کار را نمی کنی, آره, اما... بازی من فقط دارم کمک می کنم و تعطیلی راننده ی اتوبوس....
اما تعداد زیادی از بازی ها رو هم راستش نفهمیدم. شرح خیلی از بازی ها بیش از حد مختصر و کوتاه بود.
بخش سوم کتاب دیگر اوج کوتاه گویی بود. به نظر خیلی مهم و راهبردی می آمد. اما نویسنده ی کتاب خیلی کم شرح داده بود. به نظرم باید یک کتاب نوشته شود فقط در مورد فصل رده بندی رفتار انسانی و توضیح بدهد که این ها چی هستند و چی نیستند...
حیف که آقای اریک برن مرحوم شده.

مشاهده لینک اصلی
بازی @ اگه به خاطر تو نبود@ ؛
خانم وایت شکوه داشت که شوهرش فعالیت های اجتماعی او را شدیدا محدود کرده, طوری که اون هیچ وقت رقصیدن را یاد نگرفت شوهرش بعد از روان درمانی درباره ی زنش سخت گیری کمتری کرد. خانم وایت به کلاس رقص رفت اما متوجه شد از میدان رقص هراسی بیمار گونه دارد پس رفتن به کلاس رقص را کنار گذاشت.
وایت از میان همه ی خاستگارانی که داشت با این مرد مستبد و سلطه گر ازدواج کرد و بعد از آن مدام در وضعیت @ اگه به خاطر تو نبود@ قرار گرفت. خانم وایت در دورهمی ها با دوستانش درباره شوهرانشان مستبدشان حرف میزدند و به بازی @ اگه به خاطر او نبود@ می پرداختند.
شوهر خانم وایت با منع او از کاری که از آن وحشت داشت به او خدمت کرده بود تا او به عمق ترسهای درونش آگاهی پیدا نکند و به صورت ناخوداگاه چنین مرد مستبدی را به عنوان شوهر انتخاب کرده بود.
از کتاب

استفده از کلمه ی بازی الزاما به معنای تفریح یا لذت جویی نیست. مثلا بی‌رحمانه ترین بازی جنگ است. گاهی درگیر یک بازی میشویم یا ناخوداگاه خودمان بازی‌ای را شروع میکنیم که نتیجه اش بر خودمان و طرف مقابل و زندگی تاثیری عمیق خواهد گذاشت

مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب بازی ها


 کتاب اسرار ذهن ثروتمند
 کتاب دین های ایران باستان
 کتاب دکترین شوک
 کتاب رازهای یک میلیونر
 کتاب لانه کاغذی
 کتاب پانزده سگ