کتاب حلزون بی صدف

اثر الیس گراول از انتشارات نشر چشمه - مترجم: نسترن فتحی-ادبیات کانادا

اگر می‌خواهید با آقا یا خانم حلزون، آن هم از نوع بی‌صدفش بیشتر آشنا شوید باید جلد چهارم از مجموعه کتاب‌های موجودات حال به‌هم‌زن نشر چشمه را بخوانید.

خانم الیس گراول که عاشق موجودات کوچک حال به‌هم زن است، این مجموعه کتاب را برای آشنایی بچه‌ها با موجودات حال به‌هم زن و چندش‌ناک اما مفید برای طبیعت نوشته است. خانم الیس گراول این کتاب‌ها را نوشته که بگوید هرچند موجوداتی مثل شپش، حلزون، وزغ، موش و امثالهم برای انسان موجوداتی ترسناک و موذی هستند اما وجودشان برای طبیعت ضروری است.


خرید کتاب حلزون بی صدف
جستجوی کتاب حلزون بی صدف در گودریدز

معرفی کتاب حلزون بی صدف از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب حلزون بی صدف


 کتاب فرانکلین و پرستار بچه
 کتاب دکوپاژ
 کتاب چشم انداز طبیعی
 کتاب فرانکلین دوستش را می بیند
 کتاب قصه های شب برای مدیران
 کتاب مجموعه قصه های جزیره