کتاب شرکت ها به دنبال مدیر هستند، نه فارغ التحصیلان MBA

اثر هنری مینتزبرگ از انتشارات اندیشه ارشد - مترجم: عباسعلی رستگار-ادبیات کانادا
خرید کتاب شرکت ها به دنبال مدیر هستند، نه فارغ التحصیلان MBA
جستجوی کتاب شرکت ها به دنبال مدیر هستند، نه فارغ التحصیلان MBA در گودریدز

معرفی کتاب شرکت ها به دنبال مدیر هستند، نه فارغ التحصیلان MBA از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب شرکت ها به دنبال مدیر هستند، نه فارغ التحصیلان MBA


 کتاب پیتر و ارنستو 1
 کتاب بساز و بتاز
 کتاب پسری که صدای خرس ها شد
 کتاب پسری که فیل را بزرگ کرد
 کتاب منظومه شمسی
 کتاب مغز