کتاب شناسایی الگو

اثر ولادیسلاو هومندا-مجموعه ی نویسندگان از انتشارات نیاز دانش - مترجم: ایوب ترکیان-ادبیات کانادا
خرید کتاب شناسایی الگو
جستجوی کتاب شناسایی الگو در گودریدز

معرفی کتاب شناسایی الگو از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب شناسایی الگو


 کتاب شب به خیر دزدمونا (روز به خیر ژولیت)
 کتاب تبدیل شوندگان؛ در جستجوی حقیقت
 کتاب تبدیل شوندگان؛ نوکلئون
 کتاب اقتصاد پولی (جلد اول)
 کتاب لالا و جادوی کلماتش
 کتاب When he leaves you