کتاب مهارت گفت و گو

اثر اندرو بیلی از انتشارات انتشارات اشجع - مترجم: ملیحه عظیمی-ادبیات کانادا
خرید کتاب مهارت گفت و گو
جستجوی کتاب مهارت گفت و گو در گودریدز

معرفی کتاب مهارت گفت و گو از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب مهارت گفت و گو


 کتاب مردی از مریخ
 کتاب موسیقی با مغزتان چه کار می کند؟
 کتاب معنا در تئاتر
 کتاب مهارت گفت و گو
 کتاب تمرین اصولی در رفتاردرمانی دیالکتیکی
 کتاب یادگیری انقلابی