کتاب نجواها و دروغ ها

اثر جوی فیلدینگ از انتشارات روشا - مترجم: شهناز مجیدی-ادبیات کانادا

برای یک لحظه فکر کردم پرده تکان خورد. زدم روی ترمز. سرم فقط چند سانتیمتر با شیشه‌ی جلو فاصله داشت. ولی با نگاهی دقیق‌تر معلوم شد اشتباه کرده بودم و فقط سایه‌ی درخت‌های نزدیک خانه بود که در مقابل پنجره‌ی اتاق خواب می‌رقصد و تصویری از حرکت را از داخل خانه به نظر می‌رساند؛


خرید کتاب نجواها و دروغ ها
جستجوی کتاب نجواها و دروغ ها در گودریدز

معرفی کتاب نجواها و دروغ ها از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب نجواها و دروغ ها


 کتاب دین های جاده ی ابریشم
 کتاب رودخانه وحشی
 کتاب دره اتاوا
 کتاب دکترین شوک
 کتاب درمان مرگ با صاعقه
 کتاب داماد یخ زده