کتاب ژانرهای سینمایی (از شمایل شناسی تا ایدئولوژی)

اثر بری کیت گرانت از انتشارات بیدگل - مترجم: شیوا مقانلو-ادبیات کانادا
خرید کتاب ژانرهای سینمایی (از شمایل شناسی تا ایدئولوژی)
جستجوی کتاب ژانرهای سینمایی (از شمایل شناسی تا ایدئولوژی) در گودریدز

معرفی کتاب ژانرهای سینمایی (از شمایل شناسی تا ایدئولوژی) از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب ژانرهای سینمایی (از شمایل شناسی تا ایدئولوژی)


 کتاب دزد
 کتاب بذر جادو
 کتاب ما یک خانه ی آبی داریم
 کتاب طاعون زدگان
 کتاب نجواها و دروغ ها
 کتاب بر امواج