کتاب یادگیری انقلابی

اثر شهرزاد مجاب از انتشارات حکمت کلمه - مترجم: نیکزاد زنگنه-ادبیات کانادا
خرید کتاب یادگیری انقلابی
جستجوی کتاب یادگیری انقلابی در گودریدز

معرفی کتاب یادگیری انقلابی از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب یادگیری انقلابی


 کتاب مردی از مریخ
 کتاب موسیقی با مغزتان چه کار می کند؟
 کتاب معنا در تئاتر
 کتاب مهارت گفت و گو
 کتاب تمرین اصولی در رفتاردرمانی دیالکتیکی
 کتاب یادگیری انقلابی