کتاب یادگیری ماشین کوانتومی

اثر پیتر ویتک از انتشارات نیاز دانش - مترجم: مجموعه ی مترجمان-شهین پوربهرامی-ادبیات کانادا
خرید کتاب یادگیری ماشین کوانتومی
جستجوی کتاب یادگیری ماشین کوانتومی در گودریدز

معرفی کتاب یادگیری ماشین کوانتومی از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب یادگیری ماشین کوانتومی


 کتاب شب به خیر دزدمونا (روز به خیر ژولیت)
 کتاب تبدیل شوندگان؛ در جستجوی حقیقت
 کتاب تبدیل شوندگان؛ نوکلئون
 کتاب اقتصاد پولی (جلد اول)
 کتاب لالا و جادوی کلماتش
 کتاب When he leaves you