کتاب های ادبیات کانادا

معرفی معروف ترین داستان ها و کتاب های کانادایی
 کتاب آفرینش نوآوری فناورانه

کتاب آفرینش نوآوری فناورانه

اثر بنوا گودین از انتشارات دنیای اقتصاد


 کتاب مهندسی دیواره های شیبدار سنگی

کتاب مهندسی دیواره های شیبدار سنگی

اثر مجموعه ی نویسندگان-دانکن سی وایلی از انتشارات نشر دانشگاهی کیان


 کتاب ناداستان خلاق

کتاب ناداستان خلاق

اثر تیلار ماتسئو از انتشارات نیلوفر


 کتاب برنامه نویسی کاربردی بینایی ماشین در اندروید با OpenCV3

کتاب برنامه نویسی کاربردی بینایی ماشین در اندروید با OpenCV3

اثر جوزف هاوز از انتشارات نشر دانشگاهی کیان


 کتاب خودآموز تصویری Access 2016

کتاب خودآموز تصویری Access 2016

اثر پل مک فدریز از انتشارات نشر دانشگاهی کیان


 کتاب کیف کتاب دانشجویان کوچک (19جلدی)

کتاب کیف کتاب دانشجویان کوچک (19جلدی)

اثر کریس فری از انتشارات قدیانی


 کتاب باغ های مهتاب

کتاب باغ های مهتاب

اثر استیون اریکسون از انتشارات بهنام


 کتاب خودآموز تصویری Excel 2016

کتاب خودآموز تصویری Excel 2016

اثر پل مک فدریز از انتشارات نشر دانشگاهی کیان


 کتاب خودآموز تصویری Access 2019

کتاب خودآموز تصویری Access 2019

اثر پل مک فدریز از انتشارات نشر دانشگاهی کیان


 کتاب خودآموز تصویری Excel 2019

کتاب خودآموز تصویری Excel 2019

اثر پل مک فدریز از انتشارات نشر دانشگاهی کیان