کتاب های ادبیات کانادا

معرفی معروف ترین داستان ها و کتاب های کانادایی
 کتاب لطفا به ما بپیوندید

کتاب لطفا به ما بپیوندید

اثر کاترین مک کنزی از انتشارات راه طلایی


 کتاب من یه هیولا می خوام

کتاب من یه هیولا می خوام

اثر الیس گراول از انتشارات ناک


 کتاب میلیونر تنبل

کتاب میلیونر تنبل

اثر مارک فیشر از انتشارات نشر مون


 کتاب The Handmaid's Tale

کتاب The Handmaid's Tale

اثر مارگارت آتوود از انتشارات معیار علم


 کتاب Anne of Green Gables

کتاب Anne of Green Gables

اثر ال ام مونتگمری از انتشارات معیار علم


 کتاب تبعیدشدگان به زمین

کتاب تبعیدشدگان به زمین

اثر ال ام مونتگمری از انتشارات دوایر


 کتاب چرا بیمار می شویم

کتاب چرا بیمار می شویم

اثر بنجامین بیکمن از انتشارات فرهنگ صبا


 کتاب مجموعه داستان های فرانکلین و دوستانش (16جلدی)

کتاب مجموعه داستان های فرانکلین و دوستانش (16جلدی)

اثر کیتلین درک اسمیت-هری ایندرالت از انتشارات آبادیران


 کتاب فرانکلین و دوستداران محیط زیست

کتاب فرانکلین و دوستداران محیط زیست

اثر هری ایندرالت از انتشارات آبادیران


 کتاب فرانکلین و رادیو

کتاب فرانکلین و رادیو

اثر کیتلین درک اسمیت از انتشارات آبادیران