کتاب های ادبیات کانادا

معرفی معروف ترین داستان ها و کتاب های کانادایی
 کتاب مافیای بمب افکن

کتاب مافیای بمب افکن

اثر مالکوم گلدول از انتشارات آموخته


 کتاب ویلون سل نواز سارایوو

کتاب ویلون سل نواز سارایوو

اثر استیون گالووی از انتشارات نیکا


 کتاب آن تابستان با مارا

کتاب آن تابستان با مارا

اثر اختر نراقی از انتشارات نیکا


 کتاب یاغی شن ها 3

کتاب یاغی شن ها 3

اثر آلوین همیلتون از انتشارات هوپا


 کتاب دریای آسایش

کتاب دریای آسایش

اثر امیلی سنت جان مندل از انتشارات میلکان


 کتاب در ستایش سادگی

کتاب در ستایش سادگی

اثر زوئی پولسن از انتشارات ترانه


 کتاب دور شده

کتاب دور شده

اثر جین ارکهارت از انتشارات مهراندیش


 کتاب بی پرده

کتاب بی پرده

اثر آلیسون جولی از انتشارات قصیده سرا


 کتاب 100 واژه اول من(مهندس کوچولو)

کتاب 100 واژه اول من(مهندس کوچولو)

اثر کریس فری از انتشارات پرستو قلم چی


 کتاب رباتیک برای کوچولوها(کامپیوتر)

کتاب رباتیک برای کوچولوها(کامپیوتر)

اثر کریس فری-سارا کایسر از انتشارات پرستو قلم چی