کتاب های ادبیات کانادا

معرفی معروف ترین داستان ها و کتاب های کانادایی
 کتاب فرانکلین و ماجراهای شگفت انگیز 1

کتاب فرانکلین و ماجراهای شگفت انگیز 1

اثر هری ایندرالت از انتشارات کمال اندیشه


 کتاب هیچکس اینجا حقیقت را نمی گوید

کتاب هیچکس اینجا حقیقت را نمی گوید

اثر شاری لاپنا از انتشارات نشر نون


 کتاب من و مامان بزرگ

کتاب من و مامان بزرگ

اثر لئوناردا کارانسا از انتشارات مهرسا


 کتاب همه شیاطین این جا هستند

کتاب همه شیاطین این جا هستند

اثر لوئیز پنی از انتشارات افق بی پایان


 کتاب روزت را پس بگیر

کتاب روزت را پس بگیر

اثر دنیل والتر از انتشارات اندیشه آگاه


 کتاب او را برایت می کشم

کتاب او را برایت می کشم

اثر استیو ریچر از انتشارات آوای چکامه


 کتاب روان شناسی عشق رمانتیک

کتاب روان شناسی عشق رمانتیک

اثر ناتانیل براندن از انتشارات ارجمند


 کتاب دستبند آرزوها (1)

کتاب دستبند آرزوها (1)

اثر سارا ملانسکی از انتشارات پرتقال


 کتاب چگونه کاشف دنیا باشید

کتاب چگونه کاشف دنیا باشید

اثر کری اسمیت از انتشارات آبانا


 کتاب What Strange Paradise

کتاب What Strange Paradise

اثر عمر العقاد از انتشارات کاج بوک