کتاب های ادبیات کانادا

معرفی معروف ترین داستان ها و کتاب های کانادایی
 کتاب مغالطات و سنجش استدلال

کتاب مغالطات و سنجش استدلال

اثر کریستوفر دابلیو تیندیل از انتشارات مینوی خرد


 کتاب لیزی و ابری که باید رها می کرد

کتاب لیزی و ابری که باید رها می کرد

اثر تری فن از انتشارات پرتقال


 کتاب درآمدی بر متافیزیک

کتاب درآمدی بر متافیزیک

اثر ژان گروندن از انتشارات نشر نی


 کتاب قتل در عمارت جغدها

کتاب قتل در عمارت جغدها

اثر مارته جاسلین از انتشارات پاپلی


 کتاب مردی با انگشت پا در دهان

کتاب مردی با انگشت پا در دهان

اثر سال بلو از انتشارات قدیانی


 کتاب کاش دست تنها نبودم

کتاب کاش دست تنها نبودم

اثر پیتر اچ رینولدز از انتشارات فنی ایران - نردبان


 کتاب کتاب کوچولوی فلسفه ی سمور آبی

کتاب کتاب کوچولوی فلسفه ی سمور آبی

اثر جنیفر مک کارتنی از انتشارات فرمهر


 کتاب کتاب کوچولوی فلسفه ی آلپاکا

کتاب کتاب کوچولوی فلسفه ی آلپاکا

اثر جنیفر مک کارتنی از انتشارات فرمهر


 کتاب کتاب کوچولوی فلسفه تنبل

کتاب کتاب کوچولوی فلسفه تنبل

اثر جنیفر مک کارتنی از انتشارات فرمهر


 کتاب حقیقت باید گفته شود

کتاب حقیقت باید گفته شود

اثر بورلی مک لاکلین از انتشارات انسان شناسی