کتاب های ادبیات کانادا

معرفی معروف ترین داستان ها و کتاب های کانادایی
 کتاب شب به خیر دزدمونا (روز به خیر ژولیت)

کتاب شب به خیر دزدمونا (روز به خیر ژولیت)

اثر آن مری مک دانلد از انتشارات نیلا


 کتاب تبدیل شوندگان؛ در جستجوی حقیقت

کتاب تبدیل شوندگان؛ در جستجوی حقیقت

اثر سم مگز از انتشارات سفیدسار (وروجک)


 کتاب تبدیل شوندگان؛ نوکلئون

کتاب تبدیل شوندگان؛ نوکلئون

اثر کیت لت از انتشارات سفیدسار (وروجک)


 کتاب اقتصاد پولی (جلد اول)

کتاب اقتصاد پولی (جلد اول)

اثر جاگدیش هاندا از انتشارات نور علم


 کتاب لالا و جادوی کلماتش

کتاب لالا و جادوی کلماتش

اثر گریسی جانگ از انتشارات میچکا (مبتکران)


 کتاب When he leaves you

کتاب When he leaves you

اثر میکلا آنژمیر از انتشارات زبان ما


 کتاب سرپناه

کتاب سرپناه

اثر فرانسس گرینسلید از انتشارات منتشران اندیشه


 کتاب زوج درمانی هیجان مدار

کتاب زوج درمانی هیجان مدار

اثر سوزان ام جانسون از انتشارات منتشران اندیشه


 کتاب داستان زندگی من

کتاب داستان زندگی من

اثر جاستین ترودو از انتشارات آفتابکاران


 کتاب یادگیری ماشین کوانتومی

کتاب یادگیری ماشین کوانتومی

اثر پیتر ویتک از انتشارات نیاز دانش