کتاب باقی قضایای تاریخ موسیقی

اثر دیوید دبلیو باربر از انتشارات موسسه فرهنگی و هنری ماهور - مترجم: پیام روشن-ادبیات کانادا

Many entertaining (and entirely true!) facts await your discovery as bestselling author David W. Barber takes you on another delightful romp through the pages of music history - as it ought to be taught.


خرید کتاب باقی قضایای تاریخ موسیقی
جستجوی کتاب باقی قضایای تاریخ موسیقی در گودریدز

معرفی کتاب باقی قضایای تاریخ موسیقی از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب باقی قضایای تاریخ موسیقی


 کتاب نیکس بدجنس
 کتاب بحران اقتصاد جهانی
 کتاب خانواده ها در دنیای امروز
 کتاب نمایش روسی و شرق برلین
 کتاب خانواده درمانی هیجان مدار با کودکان و مراقبان
 کتاب یونگ، بوبر و تائوئیزم