کتاب تئوری موسیقی برای نوآموزان

اثر باربارا وارام از انتشارات موسسه فرهنگی و هنری ماهور - مترجم: ایلیا بهارلو-ادبیات کانادا

This book is written as a preliminary theory book designed to apeal to younger children, in answer to many requests from teachers using the ELEMENTARY RUDIMENTS OF MUSIC. It can be used by students of elementary school age as soon as they begin to study any musical instrument or undertake the formal study of music at school. The illustrations are drawn entirely from musical symbols. Games can be built around the sketches to help children learn these signs.


خرید کتاب تئوری موسیقی برای نوآموزان
جستجوی کتاب تئوری موسیقی برای نوآموزان در گودریدز

معرفی کتاب تئوری موسیقی برای نوآموزان از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب تئوری موسیقی برای نوآموزان


 کتاب نیکس بدجنس
 کتاب بحران اقتصاد جهانی
 کتاب خانواده ها در دنیای امروز
 کتاب نمایش روسی و شرق برلین
 کتاب خانواده درمانی هیجان مدار با کودکان و مراقبان
 کتاب یونگ، بوبر و تائوئیزم