کتاب رهبری تغییر

اثر مایکل فولان از انتشارات ابوعطا - مترجم: ویدا ذوالفقاری-ادبیات کانادا
خرید کتاب رهبری تغییر
جستجوی کتاب رهبری تغییر در گودریدز

معرفی کتاب رهبری تغییر از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب رهبری تغییر


 کتاب بندپایان از سر تا دم
 کتاب مبانی فیزیولوژی جانوری (جلد اول)
 کتاب هیجان و استدلال
 کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال
 کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال
 کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال