کتاب رهبری تغییر

اثر مایکل فولان از انتشارات ابوعطا - مترجم: ویدا ذوالفقاری-ادبیات کانادا
خرید کتاب رهبری تغییر
جستجوی کتاب رهبری تغییر در گودریدز

معرفی کتاب رهبری تغییر از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب رهبری تغییر


 کتاب مردی از مریخ
 کتاب موسیقی با مغزتان چه کار می کند؟
 کتاب معنا در تئاتر
 کتاب مهارت گفت و گو
 کتاب تمرین اصولی در رفتاردرمانی دیالکتیکی
 کتاب یادگیری انقلابی