کتاب هیجان و استدلال

اثر ایزابل بلانشت از انتشارات ارجمند - مترجم: مجموعه ی مترجمان-ادبیات کانادا
خرید کتاب هیجان و استدلال
جستجوی کتاب هیجان و استدلال در گودریدز

معرفی کتاب هیجان و استدلال از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب هیجان و استدلال


 کتاب مردی از مریخ
 کتاب موسیقی با مغزتان چه کار می کند؟
 کتاب معنا در تئاتر
 کتاب مهارت گفت و گو
 کتاب تمرین اصولی در رفتاردرمانی دیالکتیکی
 کتاب یادگیری انقلابی